Nạp Tiền

TaoShopgame hỗ trợ nhiều phương thức nạp tiền tạo shop (Thẻ cào, ATM, Paypal)

Số Dự Hiện Có:

Chọn các phương thức nạp sau:

 

[Lưu ý ] Nếu bạn chuyển khoản(ATM, TSR) cần vào mục liên hệ  để gửi thông báo cho admin để cộng tiền nhé! (các phương thức còn lại hoàn toàn tự động).

 

 


Go on top

Đăng Nhập Gmail Để Quản Lý Tất Cả

Tạo Nhanh 30s Có Shop - Tạo Shop Bán Acc Game Tự Động