Liên hệ

Bạn cần hỗ trợ vui lòng đăng nhập và gửi bình luận tại đây:

Các trường hợp bị chặn ip (bạn nên cài trình duyệt Google Chrome để sử dụng, tắt điện modem wifi và mở lại để thay đổi ip, hoặc bật tắt 3G, 4G…xóa cache trình duyệt.. miêu tả quá trình bị chặn nếu có…)

Hoặc copy địa chỉ IPV4 trên đây gửi lời nhắn cho admin (Điền đúng email để nhận thư trả lời nếu cần phản hồi)

 


Go on top

Đăng Nhập Gmail Để Quản Lý Tất Cả

Tạo Nhanh 30s Có Shop - Tạo Shop Bán Acc Game Tự Động