Thêm Tên Miền

Tổng Tiền Hiện Có

Đăng ký tạo shop sẽ được cộng thêm 5 lượt thêm tên miền miễn phí ( mặc định 0 lượt)

Để thêm tên miền bạn cần click vào đây xem 2 video này

1.https://youtu.be/fNp0uV9qjmY

2.https://youtu.be/EKFrGzvWJgs

Đây chỉ là bước xem tên miền vào hệ thống bạn cần trỏ tên miền từ cloudflare về cname mới chạy được website nhé – trỏ tên miền thì cần phải mua tên miền mới trỏ được nhé!!

Sử dụng !

Tên miền đã thêm

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục
Make by KhoaHocVideo.Com