Thêm Tên Miền

Đăng ký tạo shop sẽ được cộng thêm 5 lượt thêm tên miền miễn phí ( mặc định 0 lượt)

(Bạn tạo shop mới hoặc gia hạn sẽ được công thêm lượt)

Để thêm tên miền bạn cần click vào đây xem 2 video này

1.https://youtu.be/fNp0uV9qjmY

2.https://youtu.be/EKFrGzvWJgs

Đây chỉ là bước xem tên miền vào hệ thống bạn cần trỏ tên miền từ cloudflare về cname mới chạy được website nhé – trỏ tên miền thì cần phải mua tên miền mới trỏ được nhé!!

Xem hướng dẫn mua tên miền và trỏ tên miền thêm ở đây link

 

Sử dụng !

 

DANH SÁCH TÊN MIỀN ĐÃ THÊM CỦA BẠN:

Bạn cần đăng nhập để tiếp tục

Go on top

Đăng Nhập Gmail Để Quản Lý Tất Cả

Tạo Nhanh 30s Có Shop - Tạo Shop Bán Acc Game Tự Động