Nạp Từ ATM – Hoặc TSR

Bạn cần đăng nhập để xem nội dung và số tài khoản

1.Nạp từ ATM: ( tài khoản bên trên)

2. Nạp từ TSR (Tài khoản : khogiaodien)

Nhớ kèm nội dung chuyển khoản

(id** & v** là nhận dạng trang web và user)

 

Nạp xong bạn vào mục liên hệ gửi thông báo cho admin cộng tiền nhé

(25% số tiền nạp ví dụ nạp 40k = = 50k).

 


Go on top

Đăng Nhập Gmail Để Quản Lý Tất Cả

Tạo Nhanh 30s Có Shop - Tạo Shop Bán Acc Game Tự Động